Циљ овог видеа би требао да буде да упознамо нове чланове са неопходном опремом и начином коришћења исте (технички аспект), али исто тако да се делимично осврнемо и на организацију кампа.