„Потребно је цело село да се одгаји један човек“ – Афричка пословица

Ми стварамо наше село! Заједница Први пут са оцем бави се поспешивањем ангажованог родитељства и промовисањем вредности породице, као и подстицањем активне улоге оца у животу деце. У тексту који следи осврћемо се на карактеристике функционалне породице, која је оптимална средина за развој деце – будућих здравих људи.

По основној дефиницији породица је заједница људи која испуњава економске, психолошке, социјалне и репродуктивне функције. Функционална породица, уз то, показује тенденцију раста и развоја, посебно кроз периоде који су пуни изазова и криза.

Добар показатељ функционалности породице је најчешће период стресних и кризних ситуација кроз које породица током развојног животног циклуса пролази. Кризом се у психологији назива период промене. Она може бити очекивана и увремењена (развојна криза) – нпр. полазак детета у школу, рођење другог детета, прва веза нашег одраслог детета… Криза може бити и акцидентна – нпр. губитак посла, болест у породици, неочекивани карантин…

Начин на који породица пролази кроз кризу и разрешава је говори о степену функционалности породице.

Кључно је питање да ли породица тежи одржавању равнотеже, претходног стања и опире се промени, или се прилагођава промени, користећи информације из спољашњег света.

Раст и здравље породице би подразумевали да се систем мења, ка томе да у новим околностима успостави другачију, а поново функционалну равнотежу.

„У функционалним породицама транзиција тј.прелаз из једне развојне фазе у другу као и суочавање са различитим кризним и стресним догађајима је олакшано постојањем баланса између породичне стабилности (хомеостаза) и породичне промене (морфогенеза)“. (Срна, Ј., 2000).

Одрастање деце у оквиру породице подразумева незаустављиви раст и развој, који родитељи прате и подржавају у складу са својим могућностима, васпитним стилом, вредностима и циљевима.

За „најбоље резултате“ васпитања важно је да родитељи договре „сигуран курс“ и да се обоје држе њега. Рецепт је једноставан – много љубави, чврста правила и посвећеност.

Замислимо сада живот као море, а своју породицу као брод који по мору плови.
Пре свега важно је где желимо да стигнемо. Ако смо одлучили да будемо у истом броду (као родитељи своје деце), пожељно би било да желимо да стигнемо на исти циљ. Ако се код разумевања циља разилазимо то је прва препрека у васпитању и породичном животу који треба да променимо. Брод ће бити изложен срећи или несрећи, препуштен и без контроле, док год се не договоримо око правца у ком се крећемо. Дакле, мапу у руке и не одустајте док се не усагласите!

Када знамо где желимо да идемо, важно је да сви радимо на постизању тог циља. Ако се весла, весламо сви у том правцу, једра прилагођавамо, управљамо бродом на смену. Подржавамо се и помажемо једни другима. Свако има своју јасну улогу и задужења на броду.

Да бисмо били успешни у пловидби потребно је да се прилагођавамо. Знамо наш брод и наше ресурсе, али море може бити и мирно и немирно, саобраћај понекад густ, стене на путу. Потребно је маневрсиати и прилагођавати погонску силу – некад једрити, некад веслати, некад се примирити и чекати. А све време не испуштати из вида циљ и не напуштати брод.

Потребно је стално и отворено комуницирати, са свим члановима посаде. Проверавати како је ко, како разуме пловидбу и инструкције, има ли неке нове идеје или увиде, има ли неке проблеме или недоумице. Време проведено у проверавању и разговору није изгубљено, јер нас чини боље повезаним и координсаним тимом.

Дефинишите дакле ко чини ваш брод, колико вам је он важан и где желите да стигнете. И припремите се за неизвесно путовање, са надом и вером да ћете стићи на циљ јер сте мотивисани, способни и заједно јачи!

Упознајте стално и изнова вашу децу и држите се чврсто и непоколобљиво само неколико основних вредности и правила, које ћете ви као родитељи дефинисати. То треба да буде 5-7 правила и вредности, које чине срж ваше породице. Све остало може и треба да се мења и прилагођава, јер живимо у свету који се мења и децу припремамо да се самостално у њему сналазе.

Обзиром да ово читате и до овде сте стигли, верујемо да сте мотивисани да будете најбољи родитељ који можете свом детету. Тиме што имате дете или децу имате и најважнији ресурс за испуњење мисије родитељства.

Учестујући у раду наше заједнице очекујемо да ћемо сви заједно расти, прилагођавати се и бити најбоље верзије себе. Такође, да ћемо креирати свет у коме желимо да живимо, који ће наша деца наставити да граде и мењају.

Емина Копић
Мама, супруга и психолог